Tuesday, 11 December 2012

objektif jqaf

Setelah program ini dilaksanakan dengan baik dan berkesan semua murid Islam sekolah rendah akan dapat :

  1. Menguasai bacaan dan tulisan Jawi
  2. Khatam Al-Quran
  3. Menguasai Bahasa Arab dan
  4. Memantapkan dan menghayati amalan Fardhu Ain

No comments:

Post a Comment